Z.P.H.U. "Drew-Bas" s.c. Kontakt

RODO

Home   RODO

INFORMACJA RODO
W FIRMIE Z.P.H.U. „DREW- BAS’

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

 

1.      Administratorem Państwa danych jest firma Z.P.H.U. „DREW- BAS” Staniek Grażyna, Staniek Karol, S.C. , ul .J.Kreta 26,  43- 450 Ustroń.

2.      Kontakt z administratorem danych osobowych oraz wszystkie zgłoszenia czy żądania dotyczące państwa danych osobowych można zgłaszać:

-  osobiście lub listownie na adres: Z.P.H.U. „DREW- BAS”, ul. J. Kreta 26, 43-450 Ustroń

- poprzez pocztę elektroniczną na adres drewbas@drewbas.pl

- telefonicznie: 33 854 76 47,  602 764 419,  660 049 696

3.      Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej
w celach:

- realizacji umowy tj. również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.

- dostarczenia zakupionego towaru;

- wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych;

- wykonywania i wysyłania ofert na Państwa prośbę;

- utrzymywania kontaktów handlowych;

- świadczenia usług;

- realizacji płatności

- obsługi reklamacji;

- prowadzenia korespondencji.

4.      Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy /realizacji zamówienia czy też zlecenia usługi/.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedstawienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z 5- letnim okresem przechowywania, wynikającego z obowiązku archiwizacyjnego;

- do czasu prośby o usunięcie Państwa danych;

- do czasu prośby o przekazanie Państwa danych innym podmiotom.

6.      Państwa dane osobowe są udostępniane pracownikom Administratora oraz podmiotom,
z którymi współpracuje firma „DREW- BAS”:

- podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, tj. Urząd Skarbowy, ZUS, GUS;

- podmioty, współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych i podatkowych;

- podmioty prowadzące działalność płatniczą tj. Banki;

- podmioty, prowadzące działalność pocztową i kurierską- w celu prowadzenia korespondencji i realizacji wysyłek zamówionego towaru.

7.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych

- sprostowania /poprawienia/ danych osobowych

- usunięcia danych osobowych

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

- przenoszenia danych osobowych

- wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Najczęściej przeglądano

Przykrycia basenowe są wykonywane z różnych materiałów w zależności do czego przykrycie ma służyć. W ofercie posiadamy przykrycia letnie i zimowe. FOLIA SOLARYCZNA Jest to przykrycie basenowe wykonane z niebieskiej, sztywnej folii LDPE o grubości 400 mikron. Folia posiada pęcherzyki powietrza, które zapobiegają utracie ciepła, zapobiega parowaniu wody z basenu a nawet...

Realizacje

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

Kontakt


Z.P.H.U. "Drew-Bas" s.c.
43-450 Ustroń, ul.J. Kreta 26

Tel: 33 854-76-47
Kom: 602-764-419
E-mail: drewbas@drewbas.pl